Retreatgårdar

Det finns olika retreatgårdar man kan ta sig till då man vill undkomma vardagslivets stress för en tid. Det finns retreatgårdar med olika religiösa och filosofiska inriktningar. Ibland önskar man slappna av eller meditera i en mer dämpad belysning. Hagasolskydd erbjuder ett brett utbud av solskydd, bland annat rullgardiner i Stockholm.

 

Retreatgården Berget

I Rättvik i Dalarna finns retreatgården Berget. Årligen kommer runt ett par tusen retreatsökande till Berget.

Den Heliga Treenigheten som bildades 1994 har ansvaret för gudstjänstliv, ekumenisk vision och den yttre miljön kring Berget och S:t Davidsgården. Gårdarnas medarbetare kommer från olika kyrkor och samfund. Här samsas man från frikyrkligt, svenskkyrkligt, katolskt till ortodoxt håll.

Eftersom verksamheten bedrivs på kristen grund firas mässa dagligen och då enligt Svenska kyrkans ordning. Man firar även katolsk mässa regelbundet. Det är mässan och tidebönerna som bygger upp retreatdagen. Med de vägledande begreppen stillhet, öppenhet, kravlöshet, öppenhet och tillitsfullt lyssnande är målsättningen är att verka för andlig fördjupning och Kyrkans enhet.Retreatgårdar 1

 

Solbo – en buddistisk retreatgård

I Fellingsbro finner man den buddhistiska kurs- och retreatgården Solbo. Buddhismen är en universell lära. Man är inte beroende av en speciell kultur utan buddismen har alltid anpassat sig till tid och plast. I grund och botten handlar det om att man får lära sig hur man ska kunna uppnå en bestående lycka. Mindfulness och yoga har anammats inom många västerländska terapiformer.

Inom zen-buddismen ser man fram emot uppleva att vara i enhet med kosmos. Det är ett tillstånd som man eventuellt kan komma att uppnå.

Mindfulness innebär en intim medvetenhet och närvaro i känslor, tankar och ens hela upplevelse. Zens intention är att man glömmer bort sig själv då man helt och fullt närvarande i ögonblicket. Detta är något som för längre än den försvenskade benämningen ”medveten närvaro”.

Det vakna, medvetna hjärtat är zens mål. Genom en öppet accepterande närvaro fylls hjärtat med medkänsla och ömsinthet.

 

Lämna stress – res till Andlusien

För den som vill komma bort från en vardag som är fylld med krav och måsten kan en vistelse vid Shanti-som Wellness Retreat vara alternativet till svenska retreatgårdar. Shanti-som Wellness Retreat är belägen mitt i nationalparken Sierra de las Nieves i spanska Andalusien. Här kan man få sig en aktiv semester till livs som kan innebära inledningen till en helt ny livsstil. Här ägnas tiden åt att träna yoga, äta nyttigt och meditera. Förutom de promenader man kan företa sig i nationalparken. Under vistelsen kan man få en känsla av Asien eftersom det eleganta Shanti-som är i klass med lyxiga spa-hotell i Thailand. Fast här i Andalusien har man en mer befriande och tillåtande atmosfär där det är tillåtet med vin. Något som stärker semesterkänslan och reducerar det religösa/filosofiska inslagen.

 

Taggar: , , , , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Mundekullaforum – Här kan du läsa på inför din retreat