Avslappning genom yoga

Yoga har blivit populärt i västvärlden under det senaste årtiondet. Många människor upplever avslappning, mindre stress, djupare andning och flexiblare leder när de praktiserar yoga. Många i väst ser yoga som just det, en form av träning eller avslappning. Yoga är en tusenårig träningsform med ursprung från Indien. Den praktiseras av både buddhister och hinduister. I Indien används yoga för att förena kropp med sinne – för att hitta en harmoni. Det finns många olika sorters yoga, både traditionella former och mer moderna uttryck. Vissa typer av yoga är mer fokuserade på styrka medan andra är mer fokuserade på avslappning.

Religiösa inslag i yoga

808px-Tulasana_yoga_poseYoga är ibland förknippat med religion. Det stämmer att många former av yoga kan innehålla religiösa uttryck. Det kan visa sig genom att hinduistiska mantran används under utförandet. Eller om utförandet har som mål att leda till en slags andlig upplysning. Detta kan du till exempel se i Kundalini yoga, där målet med övningarna är att väcka Kundalini-energin och genom det nå upplysning. Idag har yoga börjat användas inom den västerländska sjukvården, både för avslappning och rehabilitering. Behandlades med yoga: ”Jag blev lurad” heter en artikel där en kvinna erbjöds avslappningstekniker av sjukhuset, som en del av sin rehabilitering. På grund av kvinnans kristna tro kände hon sig påtvingad ett religiöst uttryck genom yogan. Det verkar inte ha förekommit några religiösa inslag, utan yogaövningarna på sjukhuset var en del av ett rörelseschema som var utformat för just avslappning. I den formen av yoga är den likvärdig enklare stretchövningar. I Indien är det många människor som använder yoga för just det ändamålet, lättare stretching, träning och avslappning. Vid sjukhusets användning av yogan som behandlingsform bör den hållas fri från religiösa inslag och vara frivillig att delta i. Harmoni är viktigt för hälsan, inte minst efter sjukdom eller olyckor. Yoga kan vara ett bra hjälpmedel för att uppnå harmoni, läka kroppen och hitta balans igen. Religion bör dock vara något högst personligt och frivilligt.

 

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Mundekullaforum – Här kan du läsa på inför din retreat