Retreat

Retreat är ett sätt att hämta ny kraft. Under en större del av en retreat befinner man sig i tystnad. Därmed ges man en möjlighet att lyssna inåt. Man får på sätt tillgång till sina egna tankar som får en chans att komma upp till ytan då man inte blir störd av vardagens göranden.

 

Ordets ursprung
Ordet retreat är lånat från engelskan och det används inom den kristna religiösa traditionen oöversatt och i begränsad betydelse. Man avser det att någon drar sig tillbaka i stillhet, under någon till några dagars reflektion i tysthet.

Som substantiv betyder ordet den lokal eller den särskilda plats där man vistas under retreaten. Olika spa- och hälsoanläggningar använder också ordet då man erbjuder sin gäster en fristad från en stressig vardag då man är ständigt uppkopplad.

 

Andliga retreater
Traditionen med andliga retreater förekommer inom olika religioner. Något som innebär att de kan gå till på olika sätt.

Inom de kristna religionerna uppstod retreaten, i den form den har idag, ur Sankt Ignatius från Loyolas ”Andliga övningar”. Sankt Ignatius från Loyola levde under åren 1491-1556. Kristna religionsutövare, allt från protestanter, katoliker till ortodoxa kristna, deltar årligen i andliga retreater.

Även inom andra andliga samfund är retreat en integrerad del. Det förekommer bland annat inom Hinduismen, Buddhism och i Sufi-traditionen som utgör mystikvägen inom islam. Att retreat inom sufismen har en lång tradition styrks av boken Resan till Kraftens Härskare (fritt översatt från engelskans Journey to the Lord of Power, på originalspråket arabiska; Risālat al-Anwār) vilken är skriven av den sufiska läraren Ibn Arabi. Hans bok är en guide till den inre resan och den publicerades för mer än 700 år sedan.Retreat 1

 

I svenska kyrkans regi
De retreater som anordnas inom Svenska kyrkan bygger på en kristen tro. Under en retreat får man en möjlighet att kunna reflektera över sin tro och upptäcka mer av Gud och vem eller till och med vad Gud är. Det råder en struktur under retreaten då dagarna delas in i olika aktiviteter och tystnad. Man deltar i andakter, meditationer och måltider. Då man har egen tid råder tystnad något som ger en tid för reflektion.

 

Retreatgårdar i Sverige
Man finner ofta retreatgårdar i naturskön miljö. Det innebär att man kan välja att spendera mycket av den avsatta tysta tiden med att vandra i omgivningarna. Då man deltar i en retreat kan man uppleva en befriande känsla av att man inte behöver anpassa sig efter omgivningens önskemål.

 

Yogaresor – ett alternativ
För de som önskar komma bort från stress och föredrar att ha en aktiv semester anordnas numera speciella researrangemang till spa och wellnessanläggningar. Där får man en självvald omställning från det stressiga vardagslivet hemmavid till ett organiserat lugn, med strukturerade dagar för optimal fysisk och mental återhämtning.

 

Taggar: , , , , , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Mundekullaforum – Här kan du läsa på inför din retreat