Meditation

Meditation är en teknik för att stilla sinnet och gör det möjligt att lyssna inåt. Under en meditationsövning kombineras avspänning med koncentration och fokus. Meningen med övningen är att uppnå mer harmoni och att man får en större insikt i vem man är.

 

Olika meditationstekniker
Liksom inom andra aktiviteter, som sport, finns det olika former av meditationer.

Mest igenkänd är metoden att låta fokusera sin uppmärksamhet, vanligen sitter man då stilla och avspänt med slutna eller halvöppna ögon. Antingen fokuserar man på att stilla tankarna och fokusera på inre frid hålla, andningsrytmen, ett mantra eller genom att ljuda något. Man kan även fokusera sin  uppmärksamhet och sitt medvetande på en inre föreställning.  Man kan också delta i vägledda visualiseringsövningar varunder man föreställer sig färger, former och/eller ljud.
Det förekommer också rörelsemeditationer som exempelvis olika typer av yoga eller qi gong.200357624-001

 

Meditation och hälsovinster
Olika meditationstekniker kan användas för att åstadkomma hälsoeffekter. Genom träning kan regelbundna meditationstillfällen leda till sänkt blodtryck, minimera oro och ångest samt mildra depressionstillstånd.

 

Meditation och förväntad livslängd
Genom meditation och fysiska aktiviteter kan det vara möjligt att skjuta upp åldrandeprocessen. Det är forskningen kring korta telomerer som visar att dessa är kopplade till inflammationer i kroppen som i sin tur kan leda till hjärtsjukdomar, diabetes, cancer, kronisk stress och post-traumatiska syndrom. Ju längre telomerer desto längre lever vi och friskare är vi. Numera vet forskarna att vi kan påverka den egna kroppens telomerlängd genom att leva sundare. Med mer lugn och fokuserad uppmärksamhet i ens liv, desto längre är telomererna. Telomerer är skyddande ändar på våra kromosomer, ju längre desto bättre.

Så tricket är en hälsosam livsstil så att telomererna slits ned något långsammare. De kan även repareras till vissa delar. Med mindfulness, lagom med motion och hälsosam mat får våra telomerer skydd och vi kan hålla oss friskare längre.

 

Växla mellan fokus och öppenhet
Att växla mellan fokus och öppenhet är en meditationsteknik som anses vara vägen till ökad kreativitet.

Alternativa medvetandetillstånd tilldrar sig intresse från den akademiska världen. Man undersöker de meditativa tillståndens roll för kunskapsinhämtning och innovationsförmåga, inte enbart för stresshantering. Det är i det hypnagoga tillståndet, mellan sömn och vakenhet, som idéer kan fångas och innovationer födas.

 

Taggar: , , , , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Mundekullaforum – Här kan du läsa på inför din retreat