Svenska meditationsläger

Meditation kan sägas vara en praktik som hjälper oss att bli mer närvarande och koncentrerade på det vi gör i vår vardag. Meditation är en mycket viktig övning inom buddhismen och andra religioner men idag kan man välja meditationsformer som är helt fria från religiösa dogmer. Det är vetenskapligt bevisat att meditation kan ha en bra effekt, såväl fysiskt som mentalt. Det bästa sättet att lära sig att meditera är ofta att åka på ett läger med en erfaren ledare. I den här texten ska vi titta mer på vad meditation kan innebära idag.

Bejaka den senaste tekniken

Ett samarbete mellan Spotify och meditationsappen Headspace har gjort meditation mer tillgängligt än någonsin. Man kan nu meditera, med en kraftfull metod, medan man befinner sig på bussen eller när man väntar på något i en stimmig miljö. Hemmets lugna vrå är kanske ändå en av de bästa platserna att meditera på och där behövs ingen teknisk assistans. Däremot är det bra om man använder sig av en beprövad meditationsteknik och det är i regel bäst att lära sig en sådan genom någon som har stor erfarenhet på området. Själva tekniken kan vara extremt enkel men ofta behöver man lite stöd för att göra den till en vana.

Lär dig tillsammans med andra

Ett meditationsläger där man mediterar mycket under en lärares överinsyn brukar ha stor effekt och göra så att man kan hålla igång sin meditation även efter det att man kommit hem från kursen. Tekniken Vipassanameditation lärs ut under kurser som är elva dagar långa. Man mediterar otroligt mycket under dessa dagar och det finns många, ganska stränga, regler som syftar till att skapa rätt atmosfär under lägret. Det finns även meditationskurser som ges i samband med läger men som inte är lika hårt reglerade. Kort sagt är meditation så etablerat i Sverige idag att alla kan hitta en metod och en kurs som passar dem.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Mundekullaforum – Här kan du läsa på inför din retreat